Κορόιδα... σας την έσκασα

Γεννήθηκα στο Κυριάκι το 1951. Μεγάλωσα στην Αθήνα πλάθοντας όνειρα μικρά και ασφαλή για έναν κόσμο δίχως όραμα. Έναν κόσμο που με τάισε ψεύτικους φόβους και ψεύτικες επιθυμίες. Ψεύτικες αξίες και ψεύτικες ανθρώπινες σχέσεις.

Για να γκρεμίσω τον ψεύτικο κόσμο μου τον σκάβω με λέξεις.

Γράφω και σβήνω.

Γκρεμίζω και χτίζω.

Και γκρεμίζω ξανά.

Και γερνάω…

Γερνάω και προσδοκώ μια μέρα να φωνάξω…

«Κορόιδα, σας την έσκασα. Είμαι ελεύθερη πια!»